Alan Tam

Medley : Prelude (music only) / Huo Mei Ren / Xiao Seng Pa Pa / Qing Ni Zao Shui Zao Qi / Xiao Kan Ren Sheng / Xian Dai Zu Qiu Xiao Jiang / Fan Dou Xing / Shao Ye Wei Wei / Victory

Alan Tam

Medley : Prelude (music only) / Huo Mei Ren / Xiao Seng Pa Pa / Qing Ni Zao Shui Zao Qi / Xiao Kan Ren Sheng / Xian Dai Zu Qiu Xiao Jiang / Fan Dou Xing / Shao Ye Wei Wei / Victory